FASE

03

AFdelingen

TILBAGE

Udfyldelse af IT-Arkitekturbilag

Klik på ikonet for at gå til IT-Arkitekturbilaget

Ansvaret for udfyldelses af IT-Arkitekturbilaget ligger hos systemejer, som kan uddelegere til projektlederen.

Du/i som afdeling skal selv udfylde side 2, 3 og 4.