FASE

03

AFdelingen

TILBAGE

IT-Arkitekturbilaget udfyldes i samarbejde med leverandør

Side 6 til 31 bedes udfyldes i samarbejde med leverandøren (OBS! Da bilaget dækker over alle typer it systemer i kommunen, vil der med sikkerhed være punkter, som ikke er relevante for netop det system som I påtænker at anskaffe. Her bedes I blot sætte X i rubrikken ”Ikke relevant”).

OBS! Side 32 og 33 skal I ikke udfylde (bliver udfyldt af IT-afdeling).

IT-Arkitekturbilaget sendes efterfølgende til projektleder