FASE

03

Projektleder

TILBAGE

Kontrol af IT-Arkitekturbilag

Projektlederen sikrer, at IT-Arkitekturbilaget er korrekt udfyldt af leverandøren, og sender det videre til IT-Arkitekturkontoret.

Klik på ikonet for at sende email med udfyldt
IT-Arkitekturbilag til IT-Arkitekturkontoret