FASE

03

VELKOMMEN

TIL FASE 03

TILBAGE

IT-ARKITEKTURkontoret

Du skal nu i gang med at udfylde IT-Arkitekturbilaget. HUSK her er særlig opmærksomhed på kategorien SHOWSTOPPER.

Fredericia Kommunes IT-Arkitekturkontor sørger for:

  • Opstille mål, principper og regler for Fredericia Kommunes it-arkitektur
  • Sikre Fredericia Kommune lever op til den fælleskommunale rammearkitektur
  • Skabe overblik over systemer, så der ikke sker dobbeltindkøb
  • Sikre nye it-systemer passer ind i den samlede it-arkitektur
  • Sikre fokus på gode kontraktvilkår, lagring af dokumenter og aflevering til Statens arkiver
  • Sikre fokus på datasikkerhed ved indkøb af it-systemer