FASE

04

Projektleder

TILBAGE

Beslutning om køb

for it-systemer for Fredericia Kommune

Alt materiale har nu været til godkendelse hos kommunaldirektøren. Der er truffet en beslutning om projektet skal forsætte eller afslutte. Fortsætter projektet går du videre til Fase 5. Afsluttes projektet vil der være nogle punkter, som du skal forholde dig til.

Skal projektet fortsætte?