FASE

05

Projektleder

TILBAGE

Projektstyring

Alle relevante dokumenter for at guide og hjælpe projektlederen igennem følgende faser:

Relevante links og dokumenter:

Links til disse skabeloner findes også nederst på side 5, i Fredericia Kommunes projekthåndbog.

Husk at statusrapporter, kommisorium, budgetter, mødereferater og afslutningsrapport i Acadre.